Nguyễn Thị Việt Nga

Nguyễn Thị Việt Nga

Ngày sinh: 29/9/1976

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/5/2004

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lý luận văn học

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 62,43%
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 75,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1998 - 12/2002: Giảng viên Khoa Xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương

- 1/2003 - 7/2003: Biên tập viên Tạp chí Côn Sơn (sau là Tạp chí Văn nghệ Hải Dương), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương

- 8/2003 - 7/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban Văn nghệ thiếu nhi

- 8/2005 - 8/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban Văn nghệ thiếu nhi, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Côn Sơn

- 9/2008 - 12/2013: Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương (11/2008 - 9/2011), Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương (10/2011 - 12/2013)

- 1/2014 - 5/2016: Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương; Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Hải Dương (1/2014 - 12/2015)

- 6/2016 - 4/2020: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 2/2020)

- 5/2020 - 10/2020: Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020

- 11/2020: Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.