Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/10/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ An ninh nhân dân, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 80,43%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 83,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1985 - 10/1990: Học viên trường Học viện An ninh Nhân dân Hà Nội, Bộ Công an

- 11/1990 -10/1998: Cán bộ trinh sát Phòng Chống Phản động (PA16) Công an tỉnh Đắk Lắk

- 11/1998 - 4/2004: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Chống Phản động Công an tỉnh Đắk Lắk

- 5/2004 - 11/2009: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Chống Phản động Công an tỉnh Đắk Lắk

- 12/2009 - 1/2016: Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Bộ Công An; Ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ Bộ Công an; Học lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (6/2014 - 10/2014)

- 2/2016 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 11/2019 - 3/2020: Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

- 3/2020 - 7/2021: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội khóa XIV

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Đức (11/2021).