ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích nữ Tín Liên)

Ngày sinh: 10/2/1951

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Phật học, Cử nhân Khoa học Tự nhiên

Chức vụ:
- Tu sĩ
- Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 65,75%

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
- Đơn vị ứng cử: TP Hồ Chí Minh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1973 - 30/4/1975: Giáo viên Trường Trung học Nguyễn Chánh Sắt, thị trấn Tân Châu, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang

- 1975-1981: Hoạt động trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và công tác Mặt trận tại Huyện Đoàn và Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Châu, tỉnh An Giang

- 1982-1991: Đi xuất gia, học Cử nhân Phật học tại Học Viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở 1, làm việc tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 1991-2002: Du học tại Ấn Độ và Miến Điện học Phật Pháp và tu thiền

- 2003 - nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa 6, 7, 8, 9; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2007 - 2016); Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Trị sự và Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2016 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV.