Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến (Nguyễn Thị Phấn)

Ngày sinh: 14/8/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/10/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 67,15%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bà Rịa-Vũng Tàu
- Tỷ lệ trúng cử: 80,45%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1984 - 6/1989: Cán bộ xã, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Phước; Bí thư Đoàn Trường bổ túc văn hóa huyện Châu Thành; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Châu Thành

- 7/1989 - 8/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành

- 9/1994 - 8/2005: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Bà Rịa; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bà Rịa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu; Đại biểu HĐND thị xã Bà Rịa khóa II

- 8/2005 - 5/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bà Rịa; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa khóa I; Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã Bà Rịa khóa III

- 5/2008 - 7/2009: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

- 7/2009 - 7/2010: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 8/2010 - 11/2010: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 11/2010 - 1/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa V

- 1/2015 - 6/2016: Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa VI; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2014-2019

- 7/2016 - 9/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa VI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019-2024

- 10/2020 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa VII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

- 7/2021 - nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa VII, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021).