Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Yến Nhi

Ngày sinh: 7/6/1980

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/6/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
- Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 72,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2002 - 10/2006: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý-Sở Tư pháp

- 11/2006 - 10/2008: Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

- 11/2008 - 5/2010: Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật-Sở Tư pháp

- 6/2010 - 4/2011: Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp

- 5/2011 - 3/2015: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- 4/2015 - 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc

- 7/2016 - 10/2018: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre

- 11/2018 - 12/2018: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2019 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XV,