Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12/6/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/1/1980

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Giáo sư Kinh tế
- Tiến sĩ Điều khiểu học
- Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI (từ 5/2013), XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (5/2017 - 10/2020)
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 84,87%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 72,30%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1970 - 4/1983: Nhập ngũ, học Đại học và làm Tiến sĩ tại Cộng hòa Dân chủ Đức, sau đó công tác tại Viện Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng; Thượng úy

- 5/1983 - 6/1988: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường, Ủy viên Thường vụ Thành Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/1988 - 1/1991: Tùy viên Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức

- 2/1991 - 4/1997: Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Khoa quản lý công nghiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, học Thạc sĩ Quản lý hành chính công tại Mỹ, Phó Giáo sư Kinh tế (1996)

- 5/1997 - 6/2006: Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giáo sư Kinh tế (2002); Đại biểu Quốc hội khóa X

- 7/2006 - 9/2013: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

- 9/2013 - 5/2017: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 5/2017 - 7/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (đến 10/2020), theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (10/2020 - 1/2021); Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.