Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Thúy Anh

Ngày sinh: 7/12/1963

Giới tính: Nữ

Quê quán: phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/9/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và Hành chính công, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)
- Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch APF (nhiệm kỳ 2019-2022)
- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 74,63%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Phú Thọ
- Tỷ lệ trúng cử: 88,83%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1987 - 9/1989: Chuyên viên Vụ Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước

- 10/1989 - 8/1990: Thực tập sinh tại Đại học Quốc gia Ki-ep, Cộng hòa Ucraina (Liên Xô cũ)

- 9/1990 - 10/1995: Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (từ tháng 7/1992 là Văn phòng Quốc hội)

- 11/1995 - 9/1997: Thực tập sinh tại Học viện Quốc tế Hành chính công (IIAP), Paris và học Cao học tại Học viện Châu Âu (IEHEI, IE), Ni-xơ, Cộng hòa Pháp

- 10/1997 - 7/2011: Chuyên viên (1997-2002), Phó Vụ trưởng (2002-2007), Vụ trưởng (2007-2011) Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Tháng 6/2011, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- 7/2011 - 7/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (đến 4/2016); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII (từ 4/2016); Phó Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ; Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2013-2015), Chủ tịch Vùng Châu Á-Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2015-2017); Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2012-2017); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 1/2016: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 7/2016 - 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV;Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pháp; Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; Chủ tịch Vùng Châu Á-Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2015-2017); Ủy viên Ban Điều hành mạng lưới nữ nghị sĩ Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2017-2019), Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2019-2022)

- 1/2021: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021); Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch APF (nhiệm kỳ 2019-2022).