Nguyễn Tiến Nam

Nguyễn Tiến Nam

Ngày sinh: 26/10/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/8/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 89,55%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1984 - 6/1989: Sinh viên khóa D10, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Hà Nội

- 7/1989 - 7/1991: Điều tra viên trung cấp, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ Tĩnh

- 8/1991 - 2/1993: Điều tra viên trung cấp, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh

- 3/1993 - 7/1994: Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh

- 8/1994 - 6/2006: Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2006 - 6/2010: Phó Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2010 - 2/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2014 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2020 - 8/2020: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

- 8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.