Nguyễn Tiến Sinh

Nguyễn Tiến Sinh

Ngày sinh: 12/11/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: Xóm Gò Mè, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình,X Liên Sơn , H Lương Sơn, Hòa Bình,X Liên Sơn , H Lương Sơn, Hòa Bình

Dân tộc: Mường

Ngày vào Đảng: 12/8/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
- Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 66,96%