Nguyễn Tiến Thiện

Nguyễn Tiến Thiện

Họ và tên: Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện)

Ngày sinh: 5/4/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Phật học, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Chủ tịch Ủy ban Phật giáo châu Á vì Hòa bình Việt Nam (ABCP)
- Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên
- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
- Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ
- Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka
- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 93,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002-2007: Thư ký Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

- 2007-2012: Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN; Phó Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN; Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Thư ký Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội

- 2012-2017: Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Phó Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN; Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Tổng Thư ký Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội; Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên

- 2017 - nay: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN; Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2019 - nay: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Chủ tịch Ủy ban Phật giáo châu Á vì Hòa bình Việt Nam (ABCP)

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV.