Nguyễn Tri Thức

Nguyễn Tri Thức

Ngày sinh: 16/9/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/1/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Nội khoa
- Bác sĩ chuyên khoa II
- Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 73,32%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/2000 - 11/2011: Bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17/1/2006

- 2006-2012: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy

- 11/2011 - 3/2015: Phó khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy

- 4/2014: Kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bí thư Chi bộ Nội 3

- 3/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

- 10/2015 -10/2016: Kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy PhnomPenh (Campuchia)

- 3/2017: Kiêm Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy

- 6/2019: Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp

- 11/2019 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

- 9/2020 - nay: Kiêm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.