Nguyễn Trọng Bình

Nguyễn Trọng Bình

Ngày sinh: 15/5/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/8/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự

Chức vụ:
- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng
- Tỷ lệ trúng cử: 85,85%