Nguyễn Trúc Anh

Nguyễn Trúc Anh

Ngày sinh: 28/11/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/3/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật đô thị, quy hoạch Vùng và phát triển Quốc tế, Cử nhân Kiến trúc quy hoạch

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 71,88%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1996 - 3/1998: Kiến trúc sư tại công ty TNHH Đầu tư xây lắp 292

- 4/1998 - Đại biểu Quốc hội khóa XV/2001: Học Thạc sĩ về Thiết kế, phát triển đô thị tại trường Đại học tống hợp New South Wales, Sydney, Australia

- 3/2001 - 6/2007: Học cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ về quy hoạch độ thị và phát triển đô thị ở trường Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản; Tham gia Hội Sinh viên học sinh tại Nhật Bản (VYSA); Ủy viên Ban Thể thao, Chủ tịch Câu lạc bộ Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật

- 7/2007 - 4/2008: Nghiên cứu viên tại Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng

- 5/2008 - 6/2012: Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch 3 (5/2008 - 1/2009), Quyền Giám đốc Trung tâm Quy hoạch kiến trúc Hà Nội (2/2009 - 6/2009), Giám đốc Trung tâm Quy hoạch kiến trúc Hà Nội (7/2009 - 6/2012), Viện Kiến trúc quy hoach đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng

- 7/2012 - 6/2016: Phó Vụ trưởng-Phó Văn phòng (7/2012 - 2/2015), Hàm Vụ trưởng-Phó Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo kiêm Thư ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng (3/2015 - 6/2016), Văn phòng Thường trực Ban Chi đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội

- 7/2016 - 4/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội

- 5/2019 - nay: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.