Nguyễn Trúc Sơn

Nguyễn Trúc Sơn

Ngày sinh: 8/6/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/7/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học về Quản trị chương trình và Chính sách công, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XV
- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Bến Tre
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bến Tre
- Tỷ lệ trúng cử: 78,16%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995 - 1/2002: Chuyên viên Kinh tế đối ngoại, Ủy ban Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

- 2/2002 - 3/2004: Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

- 4/2004 - 3/2012: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. Năm 2008 kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA về Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn và Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD), Liên hợp quốc tài trợ cho Bến Tre

- 4/2012 - 7/2013: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh Bến Tre

- 8/2013 - 5/2016: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

- 6/2016 - 8/2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thạnh Phú; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Thạnh Phú Năm 2017, kiêm nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Bến Tre

- 9/2019 - 9/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bến Tre

- 10/2020 - 6/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre

- 7/2021 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre;Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.