Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Trường Giang

Ngày sinh: 7/8/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/5/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Phó Tổng thư ký Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 79,11%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Nông
- Tỷ lệ trúng cử: 82,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1990 - 8/1992: Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 305 - Bộ Tư lệnh đặc công (đến 4/1992), sau đó ở nhà ôn thi đại học

- 9/1992 - 9/1997: Ôn thi, theo học tại Đại học Luật Hà Nội

- 9/1997 - 1/1998: Ở nhà chờ việc

- 2/1998 - 4/2008: Chuyên viên Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi đoàn 1, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội

- 4/2008 - 9/2017: Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

- 2008-2013: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 4/2008 - 6/2013: Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật

- 2010-2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 6/2012 - 8/2015: Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội (từ 6/2012); Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội (từ 1/8/2012)

- 8/2015 - 7/2016: Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội

- 7/2016 - 4/2020: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện Châu Âu (EP); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (từ 10/8/2018)

- 4/2020 - 7/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện Châu Âu (EP), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;  Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan

- 1/2022 - nay: Phó Tổng thư ký Quốc hội.