Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 23/8/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/10/1987

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: khóa XIV, XV
- Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Belarus
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 60,66%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 86,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1982 - 2/1985: Học nghề và làm việc tại Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự, Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Nhà máy, Bí thư Chi đoàn phân xưởng cơ điện

- 2/1985 - 5/1988: Đảng viên, Trung sĩ, Nhân viên Tổ chức động viên, Sư đoàn 354, QKTĐ; Bí thư Đoàn cơ sở Tham mưu-Chính trị

- 5/1988 - 6/1991: Xuất ngũ về làm việc tại Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự, Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Nhà máy

- 7/1991 - 7/1994: Nhân viên kỹ thuật Vụ Quản trị-Tài vụ, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (sau Hiến pháp 1992, là Văn phòng Quốc hội)

- 8/1994 - 8/2003: Cán sự, chuyên viên, Trưởng phòng giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Đoàn khối I Cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Quốc hội

- 8/2003 - 12/2003: Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Phó Bí thư Đoàn khối I cơ quan Trung ương

- 1/2004 - 12/2008: Chuyên viên chính, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Phó Bí thư Đoàn khối I cơ quan Trung ương (đến năm 2006)

- 12/2008 - 4/2010: Chuyên viên chính, Phó Bí thư Chi bộ, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan

- 4/2010 - 12/2012: Chuyên viên chính; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy cơ sở, Cục trưởng Cục Quản trị-Văn phòng Quốc hội; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; Ủy viên Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội (2012-2017)

- 1/2013 - 6/2015: Chuyên viên cao cấp; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị-Văn phòng Quốc hội; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; Ủy viên Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 7/2015 - 7/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội (8/2020: xin rút không tham gia nhiệm kỳ tiếp theo), Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Vênêzuela (7/2016); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội (2017-2022)

- 7/2021: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Belarus (11/2021).