Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 11/8/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/3/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nông nghiệp, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 60,66%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 67,30%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1998 - 1/2000: Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế và trợ giảng tại Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

- 2/2000 - 1/2005: Học Thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ, tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

- 2/2005 - 4/2006: Giảng viên, Bộ môn Khoa học Môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

- 4/2006 - 7/2011: Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên (4/2006 - 7/2011); Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên (4/2006 - 7/2011); Phụ trách Văn phòng Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Bắc Giang (8/2009 - 3/2011); Được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư (năm 2010)

- 7/2011 - 2/2015: Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục, Đại học Thái Nguyên; Bí thư Chi bộ (trực thuộc), Quyền Trưởng Khoa, Trưởng Khoa, Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Thái Nguyên

- 3/2015 - 7/2016: Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hungary

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.