Nguyễn Tuấn Thịnh

Nguyễn Tuấn Thịnh

Ngày sinh: 22/4/1971

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/2/2008

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Kinh tế
- Kỹ sư Công nghệ dệt kim

Chức vụ:
- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội (9/2021)
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 73,96%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1988 - 7/1989: Học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- 8/1989 - 6/1995: Học và tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ dệt kim tại Trường Đại học Dệt Matxcơva, Liên bang Nga

- 7/1995 - 4/2003: Làm việc tại Công ty Asifood Matxcơva, Liên bang Nga; Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Nghiên cứu kinh tế chính trị Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (1/2000 - 11/2002)

- 4/2003 - 1/2004: Làm việc tại công ty Xuất nhập khẩu Hòa Bình, chi nhánh Hà Nội

- 2/2004 - 8/2005: Chuyên viên Sở Thương mại thành phố Hà Nội

- 9/2005 - 5/2011: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

- 6/2011 - 2/2016: Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội

- 3/2016 - 4/2019: Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

- 5/2019: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội (9/2021).