Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Ngày sinh: 1/10/1937

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Ngày vào Đảng: 14/8/1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện phát dẫn

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IX (đến 6/2001)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX
- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (6/1996 - 6/2001)
- Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X (từ 6/2001), XI (đến 6/2006)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1954-1960: Công nhân điện Nhà máy điện Hà Nội

- 1961-1967: Học nghiệp vụ trong nước 2 năm, sau là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Donesk (Liên Xô, nay thuộc Ukraina) 5 năm

- 1967-1969: Về nước công tác ở Công ty điện lực Hà Nội

- 1970-1972: Công tác ở Sở Điện III (Nam Định)

- 1972-1973: Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty điện Nam Hà, Tỉnh ủy viên dự khuyết Tỉnh ủy Nam Hà

- 1974-1976: Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tỉnh Nam Hà. Học ở Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (khóa VII)

- 8/1976 1980: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh, phụ trách công nghiệp, sau làm Bí thư Thành ủy Nam Định

- 11/1980: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh

- 4/1981: Được bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá VII, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội

- 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

- 1982-1987: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh

- 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 9/1987: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng

- 6/1991: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa X

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, phân công làm Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương

- 27/6/2001: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X, được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

- 5/2002: Được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XI

- 7/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội (đến 6/2006).