Nguyễn Văn Cảnh

Nguyễn Văn Cảnh

Ngày sinh: 7/12/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 11/6/2012

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phú Hiệp
- Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển thuộc Công ty TNHH Dịch vụ-Du lịch Quốc Thắng
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Bỉ
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 83,29%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Định
- Tỷ lệ trúng cử: 73,70%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2005-2011: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quốc Thắng-Bình Định

- 2011 - 4/2013: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Thắng-Bình Định; Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XIII

- 4/2013 - 7/2013: Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định, trực tiếp tham mưu giúp Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XIII

- 7/2013 - 3/2015: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định; Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XIII

- 3/2015 - 3/2016: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 3/2016 - 2/2017: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Bỉ

- 2/2017 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Bỉ, Giám đốc Khu Du lịch Cửa Biển (Công ty TNHH Dịch vụ-Du lịch Quốc Thắng), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phú Hiệp, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.