Nguyễn Văn Chiến

Nguyễn Văn Chiến

Ngày sinh: 23/1/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/1/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Quốc tế

Chức vụ:
- Luật sư
- Giảng viên kiêm chức tại Học viện Tư pháp
- Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội
- Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Chiến
- Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 56,19%