Nguyễn Văn Danh

Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 12/7/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/12/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 78,10%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1978 - 5/1982 : Phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ấp, Kế toán Tập đoàn sản xuất nông nghiệp ấp Long Hưng; Ủy viên Ban Thường vụ Xã đoàn, Thư ký Đảng ủy xã, Phó Bí thư Xã đoàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- 6/1982 - 12/1988 : Cán bộ, Phó Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- 1/1989 - 3/1997 : Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- 4/1997 - 9/1999 : Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang

- 10/1999 - 9/2009 : Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy Tiền Giang

- 10/2009 - 7/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy Tiền Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

- 8/2011 - 1/2016 : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 2/2016 - 5/2016 : Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 6/2016 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy khóa X, khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV.