Nguyễn Văn Dành

Nguyễn Văn Dành

Ngày sinh: 11/11/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/1/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 65,90%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 74,90%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1991 - 7/1993: Nhân viên Công ty Kinh doanh Tổng hợp Bến Cát (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 8/1993 - 7/1996: Nhân viên Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Bé (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 8/1996 - 7/1998: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Becamex thuộc Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Bé (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 8/1998 - 2/2000: Kế toán trưởng Tổng Công ty Becamex (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 3/2000 - 2/2006: Kế toán trưởng Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 3/2006 - 6/2010: Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 7/2010 - 11/2013: Giám đốc điều hành Phòng Quản lý Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 12/2013 - 10/2014: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Phòng Quản lý Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp)

- 11/2014 - 2/2017: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Phòng Quản lý tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP) (Becamex IDC Corp); Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016 - nay)

- 3/2017 - 5/2018: Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

- 6/2018 - 2/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

- 3/2020 -12/2021: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (7/2021)

- 12/2021 - nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.