Nguyễn Văn Được

Nguyễn Văn Được

Ngày sinh: 10/12/1946

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/6/1966

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 62,93%