Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Văn Dương

Ngày sinh: 3/12/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học

Chức vụ:
- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 60,24%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1991 - 2/1992: Bác sĩ Khoa Ngoại thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

- 3/1992 - 2/2009: Bác sĩ điều trị Khoa Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Được bổ nhiệm Giám định viên tư pháp ngày 25/6/1992

- 3/2009 - 12/2014: Phó Trưởng khoa Khoa Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang; Giám định viên tư pháp; Bí thư Chi bộ Khoa Chấn thương chỉnh hình

- 1/2015 - 2/2016: Trưởng khoa Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang; Giám định viên tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, Bí thư Chi bộ Khoa Chấn thương chỉnh hình

- 3/2016 - 2/2020: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang; Giám định viên tư pháp; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung tâm

- 3/2020 - 31/3/2023: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Long Định; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 1/4/2023: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.