Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Giàu

Ngày sinh: 8/12/1957

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/5/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV (đến 4/2021)
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV (đến 4/2021)
- Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 77,26%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1996-1997: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh An Giang; Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- 1997-2003: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- 5/2004: Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- Trước 12/2005: Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2005 - 8/2007: Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- 8/2007 - 7/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

- 6/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.