Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Văn Hiển

Ngày sinh: 16/2/1974

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/5/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 65,82%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng
- Tỷ lệ trúng cử: 85,73%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1999 - 4/2007: Nghiên cứu viên Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

- 5/2007 - 12/2009: Phó Trưởng Ban Tư pháp hình sự, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

- 1/2010 - 8/2010: Trưởng Ban Nghiên cứu chiến lược pháp luật và quản lý ngành, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp

- 9/2010 - 3/2013: Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp

- 4/2013 - 5/2014: Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

- 6/2014 - 6/2016: Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (Thành viên Tổ thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương (12/2010 - 6/2016); Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp (6/2015 - 6/2016); Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bộ Tư pháp (9/2015 - 6/2016)

- 7/2016 - 5/2019: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng (7/2016), Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nam Phi)

- 6/2019 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bí thư Đảng ủy cơ sở Viện Nghiên cứu Lập pháp (từ 7/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (từ 8/2020); Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nam Phi

- 7/2021 - nay: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hộ; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.