Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 20/4/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Triết học
- Cử nhân Thanh vận, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Kon Tum
- Tỷ lệ trúng cử: 93,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1979 - 7/1983: Nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân, trợ lý quân nhu, quản lý tiểu đoàn 5; Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 8, Đoàn 403, Bộ Tư lệnh Hải quân

- 7/1983 - 9/1984: Xuất ngũ, chuyển công tác về Huyện đoàn Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn

- 9/1984 - 8/1988: Công tác tại Huyện đoàn Bến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, phụ trách thanh niên công nhân và quốc phòng-an ninh

- 8/1988 - 7/1989: Phó Ban Phong trào Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng Bình Trị Thiên

- 7/1989 - 12/1991: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Phong trào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn kiêm Bí thư Đoàn Dân chính Đảng

- 1/1992 - 11/1997: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

- 11/1997 -  4/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Trị, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

- 4/2001 - 4/2004: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, tỉnh Quảng Trị

- 4/2004 - 1/2008: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

- 1/2008 - 6/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- 6/2011 - 12/2014: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- 1/2015 - 10/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

- 10/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 4; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 7/2016 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 4, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị

- 7/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).