Nguyễn Văn Hưởng

Nguyễn Văn Hưởng

Ngày sinh: 24/12/1906

Ngày mất: 4/8/1998

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Chánh, Chợ Mới, Long Xuyên (nay xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/7/1953

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y khoa

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa II, III
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II, III

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1945: Tham gia hoạt động cách mạng

- 1945: Thành viên Hội đồng cố vấn Ủy ban nhân dân Nam bộ

- 9/1945: Trưởng Ban Y tế và Bào chế của Sở Y tế Nam bộ

- 3/1946: Ủy viên Ban Vận động trí thức; tiếp tế thuốc cho khu 7 để săn sóc cán bộ hoạt động nội thành và ở chiến khu về

- 6/1947: Ủy viên Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ, Giám đốc Sở Y tế quân dân Nam bộ

- 1954: Tập kết ra Bắc

- 3/1955: Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Nam bộ đi dự Hội nghị Châu Á tại New Dehli (Ấn Độ)

- 7/1955: Giám đốc Bệnh viện 303

- 5/1956: Giám đốc Viện Vi trùng học

- 1956: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 1958: Được phân công kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông y, Chủ nhiệm Bộ môn Y học dân tộc, Trường Đại học Y Hà Nội

- 1959: Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông y

- 1960-1971: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 4/1969-1974: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Đảng đoàn Bộ Y tế (5/1970)

- 1975: Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

- 1983: Cố vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về y học cổ truyền dân tộc

- 4/8/1998: Ông từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh