Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh: 2/1/1979

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/6/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
- Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Luật kinh tế-hành chính

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Thái Bình
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 82,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2001 - 6/2003: Làm hợp đồng tại Cơ quan Tỉnh đoàn Thái Bình

- 7/2003 - 10/2005: Công chức, Cơ quan Tỉnh đoàn Thái Bình

- 11/2005 - 5/2007: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Thái Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV, Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

- 6/2007 - 3/2012: Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XV, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa II; Chi ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Thái Bình

- 4/2012 - 10/2012: Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XV, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn

- 11/2012 - 6/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa II, khóa III; Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn; Bí thư Chi bộ, Lớp trưởng lớp cao cấp lý luận chính trị-Hành chính AI 12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (9/2013 - 6/2014)

- 7/2014 - 3/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

- 4/2016 - 8/2018: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình

- 9/2018 - 12/2018: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

- 1/2019 - 11/2019: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình

- 12/2019 - 2/2020: Bí thư Huyện ủy Hưng Hà khóa XV

- 2/2020 - 5/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà khóa XV         ’

- 6/2020 - 11/8/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà khóa XVI

- 7/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Thái Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.