Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Ngày sinh: 19/9/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/3/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Xây dựng
- Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Trung tướng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 69,71%