Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Văn Lợi

Ngày sinh: 23/8/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (nay là quận Bình Tân), Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/4/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 83,07%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 88,6%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1978 - 12/1982: Chi ủy viên, cán bộ tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Phòng hợp tác hóa nông nghiệp Lộc Ninh

- 1/1983 - 6/1985: Chi ủy viên, Phó phòng Hợp tác hóa nông nghiệp Lộc Ninh

- 7/1985 - 10/1986: Phó Văn phòng (phụ trách tổng hợp) Huyện ủy Lộc Ninh

- 11/1986 - 10/1989: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Ninh

- 11/1989 - 11/1990: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Sông Bé

- 11/1990 - 4/1992: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Ninh

- 5/1992 - 4/1994: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé

- 4/1994 - 12/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sông Bé

- 1/1997 - 12/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

- 1/2001 - 1/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- 1/2004 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước

- 4/2008 - 12/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 12/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV (từ 7/2016)

- 10/2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1/2021); Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.