Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Văn Lợi

Ngày sinh: 23/8/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (nay là quận Bình Tân), Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/4/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (từ 7/2021)
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương khóa XV
- Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Phước
- Tỷ lệ trúng cử: 83,07%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 88,6%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1978 - 12/1982: Chi ủy viên, cán bộ tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Phòng hợp tác hóa nông nghiệp Lộc Ninh

- 1/1983 - 6/1985: Chi ủy viên, Phó phòng Hợp tác hóa nông nghiệp Lộc Ninh

- 7/1985 - 10/1986: Phó Văn phòng (phụ trách tổng hợp) Huyện ủy Lộc Ninh

- 11/1986 - 10/1989: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Ninh

- 11/1989 - 11/1990: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Sông Bé

- 11/1990 - 4/1992: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Ninh

- 5/1992 - 4/1994: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé

- 4/1994 - 12/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sông Bé

- 1/1997 - 12/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

- 1/2001 - 1/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- 1/2004 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước

- 4/2008 - 12/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 12/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 10/2020 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1/2021); Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV

- 10/7/2021: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, Tổ trưởng Tổ Đảng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.