Nguyễn Văn Luật

Nguyễn Văn Luật

Ngày sinh: 25/2/1960

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/8/1986

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Kiên Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 67,70%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương