Nguyễn Văn Man

Nguyễn Văn Man

Ngày sinh: 12/1/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: Lý Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/11/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự - Chỉ huy tham mưu, Binh chủng hợp thành

Chức vụ:
- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 82,65%