Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh

Ngày sinh: 15/4/1978

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/7/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sư phạm Lịch sử

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc
- Tỷ lệ trúng cử: 86,57%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2001 - 4/2005: Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Phó Bí thư, Bí thư đoàn Trường THPT Bán công Nguyễn Thái Học

- 4/2005 - 7/2009: Chuyên viên Ban Tư tưởng Văn hóa; Phó trưởng Ban Thanh niên Nông công nghiệp, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

- 8/2009 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên Đảng Bộ Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc (12/2010 - 9/2011)

- 9/2011- 12/2012: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

- 12/2012 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (12/2012 - 6/2014); Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn (6/2014 - 11/2014); Bí thư Tỉnh đoàn (từ 11/2014); Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng bộ Tỉnh đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc (từ 6/2014)

- 10/2015 - 3/2016: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

- 3/2016 - 8/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 8/2016 - 11/2018: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 11/2018 - 3/2021: Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- 3/2021 - 7/2021: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 7/2021 - nay: Tỉnh ủy viên; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.