Nguyễn Văn Pha

Nguyễn Văn Pha

Ngày sinh: 24/10/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/11/1982

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Luật dân sự
- Cử nhân Luật Quốc tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Iran
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nam Định
- Tỷ lệ trúng cử: 75,77%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương