Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Văn Quân

Ngày sinh: 8/3/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/5/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hậu Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 75,64%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2004 - 10/2006: Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

- 10/2006 - 4/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Phó Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

- 4/2011 - 3/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

- 3/2012 - 2/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 2/2015 - 12/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

- 12/2019 - 10/2020: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

- 10/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.