Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Quảng

Ngày sinh: 23/8/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 4/1/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
- Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà nẵng khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 79,64%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1990 - 8/1996: Cán bộ, Điều tra viên Phòng Điều tra hình sự

- 9/1996 - 8/2000: Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế

- 9/2000 - 5/2005: Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và Phòng Kiểm sát điều tra án trị an

- 6/2005 - 9/2006: Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

- 10/2006 - 6/2007: Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- 7/2007 - 7/2012: Kiểm sát viên trung cấp; Ủy viên Ủy ban kiểm sát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

- 8/2012 - 9/2014: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

- 10/2014 - 5/2015: Kiếm sát viên Viện Kiếm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiếm sát nhân dân tối cao

- 6/2015 - 5/2017: Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2017 - 8/2018: Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 9/2018 - 12/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- 12/2019 - 10/2020: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.