Nguyễn Văn Quyền

Nguyễn Văn Quyền

Ngày sinh: 11/12/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/11/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương
- Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina
- Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 55,11%