Nguyễn Văn Riễn

Nguyễn Văn Riễn

Họ và tên: Nguyễn Văn Riễn (Linh mục Nguyễn Văn Riễn)

Ngày sinh: 20/12/1955

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thần học

Chức vụ:
- Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Phú Cường
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 56,91%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bình Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 63,43%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1967-1974: Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Phú Cường

- 1974-1975: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 1975-1981: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Phú Cường

- 1981-1987: Thực tập và làm Linh mục Chánh xứ Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- 1987-2013: Linh mục Chánh xứ Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Hạt trưởng Hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường (2007-2013); Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ (2011-2016)

- 2013: Linh mục Chánh xứ, Nhà thờ Thánh Giuse, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại biểu Quốc hội khoá XIV (7/2016)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.