Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Ngày sinh: 7/8/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/10/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ:
- Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh
- Tỷ lệ trúng cử: 85,34%