Nguyễn Văn Thân

Nguyễn Văn Thân

Ngày sinh: 2/2/1955

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học tự nhiên, Cử nhân Vật lý khí quyển

Chức vụ:
- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 59,99%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 71,07%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1978 - 10/1982: Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên, Buôn Mê Thuật, Đắc Lắk

- 11/1982 - 9/1985: Cán bộ nghiên cứu Viện Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn

- 10/1985 - 1/1991: Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Vác-xa-va, Ba Lan

- 3/1992 - 6/1994: Thực tập sinh cao cấp tại Đại học tổng hợp Vác-xa-va, Ba Lan

- 8/1994 - 6/1997: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế, Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng, Hà Nội

- 7/1997 - 5/2005: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng, Hà Nội

- 7/2005 - 9/2015: Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

- 9/2015 - 1/2016: Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

- 1/2016 - nay: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (4/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (6/2016); Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (4/2017); Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (11/2020)

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.