Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 12/9/1973

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2003

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính-Tín dụng, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên: KHóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 72,56%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Điện Biên
- Tỷ lệ trúng cử: 91,38%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1996 - 12/2000: Cán bộ Phòng Kinh doanh đối ngoại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

- 1/2001 - 5/2003: Thư ký Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 6/2003 - 2/2006: Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 3/2006 - 8/2008: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 9/2008 - 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 1/2010 - 7/2010: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

- 7/2010 - 8/2010: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

- 8/2010 - 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội

- 6/2011 - 11/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 12/2011 - 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 5/2013 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 4/2014 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 9/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 1/2016 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

- 13/7/2018 - 23/7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

- 24/7/2018 - 7/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

- 7/2019 - 25/9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

- 26/9/2020 - 7/10/2020: Được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

- 7/10/2020 - 13/10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

- 14/10/2020 - 31/10/2020: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

- 31/10/2020 - 30/1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên (từ 22/10/2020). Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên ngày 16/12/2020

- 30/1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên, Tổ trưởng Tổ Đảng.