Nguyễn Văn Thạnh

Nguyễn Văn Thạnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Thạnh (Lâm)

Ngày sinh: 20/8/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 25/4/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: An Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 68,82%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1992 - 9/1993: Cán bộ Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

- 10/1993 - 6/1997: Học tại Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội

- 7/1997 - 4/2000: Chuyên viên Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, an ninh Viện Kiếm sát nhân dân tỉnh An Giang

- 5/2000 - 8/2002: Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

- 9/2002 - 12/2003: Kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

- 1/2004 - 7/2005: Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên

- 8/2005 - 12/2018: Huyện ủy viên, các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020; Bí thư Chi bộ, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- 12/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.