Nguyễn Văn Thể

Nguyễn Văn Thể

Ngày sinh: 27/11/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/1993

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: XI (dự khuyết), XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng
- Tỷ lệ trúng cử: 84,22%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1989 - 10/1992: Kỹ sư xây dựng giao thông, cán bộ kỹ thuật Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư giao thông - thủy lợi huyện Tháp Mười

- 10/1992 - 1/1995: Trợ lý - Kế hoạch tổng hợp Phòng Giao thông công chánh huyện Tháp Mười

- 1/1995 - 11/1996: Trợ lý thiết kế Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

- 11/1996 - 11/1998: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

- 11/1998 - 8/2001: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Quốc gia đường bộ Moskva

- 8/2001 - 7/2004: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp

- 7/2004 - 11/2005: Tổ trưởng Tổ thẩm định Sở Giao thông vận tải; học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 11/2005 - 6/2010: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

- 6/2010 - 8/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- 8/2010 - 10/2010: Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- 10/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

- 1/2011 - 8/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

- 8/2012 - 6/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

- 6/2013 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

- 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)

- 7/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2017 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- 12/2017: Kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.