Nguyễn Văn Thi

Nguyễn Văn Thi

Ngày sinh: 11/4/1968

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/5/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Kỹ sư trồng trọt

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Bắc Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 70,07%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1993 - 9/2000: Kỹ sư Lâm trường Lục Nam, Trung tâm Khuyến lâm Sở Lâm nghiệp tỉnh Hà Bắc; kỹ sư Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

- 10/2000 - 9/2005: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

- 10/2005 - 12/2012: Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư Chi bộ Kỹ thuật nông nghiệp thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

- 1/2013 - 10/2019: Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

- 11/2019 - nay: Tỉnh ủy viên (10/2020); Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.