Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh: 8/12/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/4/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
- Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
- Tỷ lệ trúng cử: 81,02%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1988 - 3/1998: Cán bộ, Phó Đội trưởng Đội Chống buôn lậu, hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cần Thơ

- 4/1998 - 6/1999: Phó Đội trưởng Đội Trinh sát án kinh tế, công nghiệp và giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cần Thơ

- 7/1999 - 9/2002: Quyền Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội Điều tra án kinh tế ngoài quốc doanh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cần Thơ

- 10/2002 - 5/2006: Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ

- 6/2006 - 6/2012: Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ

- 7/2012 - 4/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- 5/2013 - 1/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ

- 2/2015 - 10/2018: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

- 11/2018 - 4/2019: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ

- 5/2019 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Ban Cán sự Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ; Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.