Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh: 15/1/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/6/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận
- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận
- Tỷ lệ trúng cử: 74,2%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1975 - 5/1975: Chiến sĩ dân quân phường Bảo An, thị xã Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

- 5/1975 - 5/1977: Binh nhì, Binh nhất Cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm

- 6/1977 - 2/1979: Hạ sĩ, Trung sĩ; Tiểu đội trưởng Cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm

- 3/1979 - 10/1979: Học viên Trường Quân chính, Quân khu 5

- 11/1979 - 12/1981: Chuẩn úy, Trung đội trưởng, Cụm 3, Đoàn 475 Đảo Phú Quý

- 1/1982 - 9/1982: Chuẩn úy, Trợ lý tác huấn Cơ quan Quân sự Ninh Hải, Thuận Hải

- 10/1982 - 1/1987: Trung úy, Trợ lý trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự Thuận Hải

- 2/1987 - 12/1989: Thượng úy, Chuyên gia trinh sát, tỉnh Pretvihia, Campuchia

- 1/1990 - 8/1991: Thượng úy, Trợ lý Quân báo-Trinh sát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Sơn

- 9/1991 - 7/1992: Học viên Trường Quân chính, Quân khu 5

- 8/1992 - 11/1998: Đại úy, Thiếu tá, Chỉ huy phó Cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm

- 12/1998 - 3/2003: Trung tá, Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm

- 4/2003 - 10/2003: Thượng tá, Tham mưu phó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận

- 11/2003 - 3/2015: Đại tá, Chỉ huy phó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận

- 4/2015 - 3/2016: Nghỉ công tác chờ nghỉ hưu theo chế độ

- 3/2016 - 10/2017: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

- 11/2017 - nay: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.