Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Việt Dũng

Ngày sinh: 1/11/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/12/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Điều khiển hệ thống, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII
- XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ trúng cử: 64,93%