Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Việt Hà

Ngày sinh: 3/12/1985

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 3/11/2014

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 76,40%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2008 - 8/2015: Chuyên viên Ban Pháp chế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- 9/2015 - 3/2017: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- 3/2017 - 8/2017: Thành viên chuyên trách Ban cổ phần hóa và tái cơ cấu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn II

- 9/2017 - 4/2019: Phó Trưởng Ban Pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- 5/2019 - 2/2020: Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- 3/2020 - 7/2020: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- 8/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.